ПОПРАВЉАМО СВЕ ВРСТЕ ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТЕ, СКЕНЕРЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ ПРИНТЕРЕ…

Сваки канцеларијски уређај (фотокопир апарат, штампач, факс апарат, скенер…) потребно је редовно одржавати да би се постигао континуирани квалитет рада и избегли додатни трошкови.

Циклус редовног сервисирања апарата одређује сам произвођач и он може бити прописан или по броју одштампаних страна или по временском интервалу. Редован сервис апарата подразумева демонтажу апарата, чишћење оптике и делова од прашине и отпадног тонера, провера свих виталних делова апарата, замена делова потрошног карактера( ролнице за повлачење, ОПЦ ваљак, брисач ОПЦ ваљка, силиконски ваљак, термофолија, биксне силиконског ваљка…) којима је ресурс истекао или је при крају ,монтажу и проверу рада.

Осим редовног сервисирања Ваших уређаја вршимо и све врсте поправке уређаја код којих је дошло до кварова услед људске грешке или неког другог фактора.

Код апарата који су због велике амортизације или застарелости у лошем стању радимо генерални ремонт што подразумева комплетну демонтажу на делове, машинско и ручно прање, подмазивање, замену како виталних тако и делова потрошног карактера , монтажу и проверу рада.