Мали

А4 црно-бело штампање

1 700/месечно
 • 2500 страна месечно
 • А4 ласерски црно-бели штампач
 • Брзина штампе до 40 стр/мин
 • Мрежни уређај
 • после одштампаних 2500
  страна свака следећа страна
  се додатно наплаћује 0.60 динара

Средњи

А4 црно-бело штампање,
скенирање, копирање, факс

3 800/месечно
 • 5000 страна месечно
 • А4 црно-бели мултифункцијски
  уређај до 40 стр/мин
 • Скенирање, штампање,
  копирање, факс
 • Мрежни уређај
 • Аутоматско обострано штампање,
  скенирање
 • Аутоматски увлакач оригинала
 • Send to mail, send to folder
 • Свака одштампана страна
  после уговореног броја се додатно
  наплаћује 0.80 динара

Велики

А3 у боји, штампање, скенирање, копирање

10 000/месечно
 • 1000 страна у боји + 2000
  страна црно- бело месечно
 • А3 професионални фотокопир
  апарат у боји
 • Брзина штампе: од 20 A4
  у боји и 40 стр/мин црно бело
 • Обострана штампа,
  аутоматски увлакач оригинала
 • Аутоматска хефталица,
  сортирање
 • Аутоматско обострано
  штампање, скенирање
 • Send to mail, send to folder
 • Свака одштампана страна
  после уговореног броја се додатно
  наплаћује 6,00 динара за штампање
  у боји и 1,00 динар за црно-бело
  штампање. Свака одштампана А3
  страна се наплаћује као две А4
  стране