POPRAVLJAMO SVE VRSTE ŠTAMPAČA, KOPIR APARATE, SKENERE I MULTIFUNKCIONALNE PRINTERE…

Svaki kancelarijski uređaj (fotokopir aparat, štampač, faks aparat, skener…) potrebno je redovno održavati da bi se postigao kontinuirani kvalitet rada i izbegli dodatni troškovi.

Ciklus redovnog servisiranja aparata određuje sam proizvođač i on može biti propisan ili po broju odštampanih strana ili po vremenskom intervalu. Redovan servis aparata podrazumeva demontažu aparata, čišćenje optike i delova od prašine i otpadnog tonera, provera svih vitalnih delova aparata, zamena delova potrošnog karaktera( rolnice za povlačenje, OPC valjak, brisač OPC valjka, silikonski valjak, termofolija, biksne silikonskog valjka…) kojima je resurs istekao ili je pri kraju ,montažu i proveru rada.

Osim redovnog servisiranja Vaših uređaja vršimo i sve vrste popravke uređaja kod kojih je došlo do kvarova usled ljudske greške ili nekog drugog faktora.

Kod aparata koji su zbog velike amortizacije ili zastarelosti u lošem stanju radimo generalni remont što podrazumeva kompletnu demontažu na delove, mašinsko i ručno pranje, podmazivanje, zamenu kako vitalnih tako i delova potrošnog karaktera , montažu i proveru rada.