Mali

A4 crno-belo štampanje

1 700/mesečno
 • 2500 strana mesečno
 • A4 laserski crno-beli štampač
 • Brzina štampe do 40 str/min
 • Mrežni uređaj
 • posle odštampanih 2500
  strana svaka sledeća strana
  se dodatno naplaćuje 0.60 dinara

Srednji

A4 crno-belo štampanje,
skeniranje, kopiranje, faks

3 800/mesečno
 • 5000 strana mesečno
 • A4 crno-beli multifunkcijski
  uređaj do 40 str/min
 • Skeniranje, štampanje,
  kopiranje, faks
 • Mrežni uređaj
 • Automatsko obostrano štampanje,
  skeniranje
 • Automatski uvlakač originala
 • Send to mail, send to folder
 • Svaka odštampana strana
  posle ugovorenog broja se dodatno
  naplaćuje 0.80 dinara

Veliki

A3 u boji, štampanje, skeniranje, kopiranje

10 000/mesečno
 • 1000 strana u boji + 2000
  strana crno- belo mesečno
 • A3 profesionalni fotokopir
  aparat u boji
 • Brzina štampe: od 20 A4
  u boji i 40 str/min crno belo
 • Obostrana štampa,
  automatski uvlakač originala
 • Automatska heftalica,
  sortiranje
 • Automatsko obostrano
  štampanje, skeniranje
 • Send to mail, send to folder
 • Svaka odštampana strana
  posle ugovorenog broja se dodatno
  naplaćuje 6,00 dinara za štampanje
  u boji i 1,00 dinar za crno-belo
  štampanje. Svaka odštampana A3
  strana se naplaćuje kao dve A4
  strane